Informacije o trgovačkom društvu
Naziv: Hidrografika Sisak
Skraćeni naziv:
Sjedište: Novoselska 34B, Novo selo;

Mjesto poslovanja:44000 Sisak
OIB: 42471996715
MBS:
EORI (porezni broj):
Adresa elektroničke pošte: hidrografika.sisak@gmail.com
Mob 099/6931899
Tvrtka upisana u trgovački registar:______________________.